: Семинари

2 предстоящи събития

Семейни констелации – 30 и 31 март

ТЕМА: Моето истинско „Аз“ От това как възприемаме себе си зависи това как ни възприемат другите. Ние сме плод на нашите мисли и чувства. Факторите на израждането ни са много – семейство, среда, възприятия, записи в ДНК на нашите предци, минали животи, убеждения и др. Самопределянето ни е един дълъг процес, но всеки може да …