Семейни констелации Cosmic Power®

Семейни констелации Cosmic Power® – това е достъп към друго ниво. Те предхождат емпиричната наука с десетки години. Всичко, което е било някога се съхранява завинаги.

Къде? Навсякъде. Иначе не би било възможно да се aнализира един косъм и да се получи информация за човека или животното.

Пластмасата независимо от начина на производство винаги има вибрацията на нефта. Човека се явява като памет, и предавател на информация, тъй като е част от цялото. Затова той е съпричастен към събитията във всички времена.

Съществува колективна памет. Съществува нещо повече между земята и небето, което ние на можем да пипнем и видим.
По принцип Семейните констелации Cosmic Power® работят на информационно ниво. Това ниво не може да се замери повторно.При равноправно сътрудничество на Cosmic Power® и Семейни констелации се получава симфония. Водещият констелация поканва групата за внимание, центриране, с добронамереност и към събрано наблюдение, което усилва въздействието на всички присъстващи.

Водещият и присъстващите калибрират функцията на вълните, които съществуват в информационното поле.

В получената в дадения момент функция на вълните, със съществуващата информация се руши под точното наблюдение. Формира се бъдеще фокусирано върху примирение. В констелацията ние можем да видим далечно минало, където често се проявява нещо ужасно. След отслабване на информацията в съзнанието на водещия и наблюдателите се появява възможност да се пренапише миналото отново, за може в съответствие с това да се формира бъдещето.

Ако водещия и клиента останат свободни от всякаква интерпретация, то времето и мястото се създават наново, винаги за благото на всички.

Ако се отдадем на това и сме отворени, ние се намираме в движение и осъзнато се явяваме движение и ако чувстваме това, което се движи отвътре навън, то тогава ще разберем НОВОТО.
Всичко ОСТАВА и сега нашата честота на вибрация реагира по друг начин и при нея има отново естествено връщане към всичко, позволено му да бъде такова, каквото се проявява.
ВЯРАТА е само свойствената на тялото УВЕРЕНОСТ, нищо повече.

Смисъла и значението възникват от чувствата.

Ако много хора чувстват едни и същи чувства, то възниква изменение в тяхното направление, тъй като всичко се състои от атоми и човека е само 1% маса и 99% вакуум.
Софи Хелингер

Какво е Cosmic Power® ?

Cosmic Power® – знание и обучение, достъпно за всеки

Cosmic Power® – дава съвършено непостижимо и невъзможно ежедневно мислене за отговори на въпроси за живота

Cosmic Power® – връзка със всичко мислимо и немислимо

Cosmic Power® – дава на живота ново направление на лекота, битие , радост и щастие

Cosmic Power® – възможно е да се прилага от млади и стари, навсякъде, по всяко време, във всяка форма

Cosmic Power® – сложно да се разбере на ниво разум

Силата на вселената може да се познае. Тя ни дава не само отговори на въпроси, но и ни премества в друго и ново измерение на живот.

Какво е необходимо за Cosmic Power®?

Защо не питаш? Защо не проявиш любопитство? Защо не подобриш живота си?

Да, възможно е.

Условието е готовност, откритост и желание за изпълване с: повече здраве, повече радост, повече щастие, повече живот, повече, повече, повече.

Cosmic Power® – това не е метод, не е учение

Cosmic Power® – означава да намериш радост във вечното развитие на своето битие

Cosmic Power® – вътрешен път към собствената отговорност и за своето призвание

Cosmic Power® – това е път към освобождение на своите вътрешни жизнени сили и съзнание

Cosmic Power® – път към самия себе си

Cosmic Power® – път към разкриване на личността път към развитие на личността и реалността на своето съществуване

Cosmic Power® – път към глобално съединение на всички нива

Cosmic Power® – път, водещ към реализация на своите набелязани цели житейски цели