СЪВЕСТ

Едно от основополагащите открития на Берт Хелингер е по отношение на съвестта – чистата съвест и нейната скрита тъмна страна. Този съвест, която ние разпознаваме в нашите като чувства вина и ненавист, се отнася по-скоро за душата, отколкото за Духа. Заедно с Духа ние встъпваме в едно съзидателно движение, което в равна степен е обърнато към всички. А нашата чиста съвест повече е свързана с душата ни, с нашата обща душа. Можем видим, че всяко семейство има собствена чиста съвест , т.е в много семейства това което се счита за вина, в друго се възприема като достойнство или ненавист. В различните семейства чистата съвест служи за различни цели.

Каква е задачата на чистата съвест? При условие, че ние я следваме, чистата съвест ни гарантира правото на принадлежност в нашето семейство или група.

Много считат съвестта за най-висшата и последна инстанция, по която сме длъжни да се ориентираме във всяка житейска ситуация. Това е свързано с факта, че нашето оцеляване зависи от подчинението на нашата съвест.

1. Ние трябва да знаем, че всяко семейство има собствена съвест. С помощта на съвестта ние непосредствено възприемаме това, което сме длъжни да правим или да не правим, за да имаме право да принадлежим към нашето семейство. Ако се ориентираме да спазваме тези правила, нашата съвест е чиста. Това значи, че ние сме уверени в това, което има право да принадлежи тук.

2. Ако постъпваме против указаната ни съвест, ние изпитваме угризения на съвестта. Ние усещаме чувство на вина. Какво е това чувство, когато имаме угризения на съвестта и чувство на вина? Ние се боим да поемем риска или да не загубим правото си на принадлежност към нашето семейство.

3.Угризенията на съвестта ни заставят да се държим по такъв начин, за да можем отново да придобием чиста съвест и да сме уверени в правото ни на принадлежност към нашата група.

Главната грешка при чистата съвест и угризенията на съвестта се явява, това, че ние мислим че нашата съвест има общо действие – т.е. не само за нас, но и за всички. Затова всички считат своята съвест за глас Божи в собствената си душа.

Ако се замислим, че хора от друга семейна група имат такива представи , независимо от това, че предписанията за неговата съвест рязко се отличават от указанията за нашата съвест, ние разбираме какво трудности възникват, когато двама души се осланят на своята съвест. Те искат да принудят другия да следва не своята съвест, а тяхната.”

Разбирането на природата на чистата съвест за всеки човек – това е най-силното и дълбоко изцеляващо движение, а именно за възможността да преживеем своята собствена съдба и успех.

ВИДОВЕ СЪВЕСТ

1. Лична съвест (индивидуална) – тази съвест определя принадлежността към системата на осъзнато ниво чрез правила. Например, „добрите момичета не се карат с майките си”, това е правило за принадлежност към жените от нашето семейство и нарушението му носи след себе си заплаха за наказание. Дори да не са записани в явна форма, ние можем да ги осъзнаем, веднага след като се срещнем с представители на друга семейна система, а значи други ценности и правила. Тази съвест служи за съхранение на личността.

2. Колективна съвест – това именно е този вид съвест, която можем да видим в семейните констелации. Тази съвест „охранява” целостта на групата и принадлежността към нея на всички членове на групата независимо от това колко „добре” или”лошо” действат в контакт с първият вид съвест. Всичко принадлежат, а ако някой е изключен, то неговата история се повтаря от други членове на системата. Това става, независимо от това колко за нас това е справедливо или несправедливо.

Този вид съвест е безлична, тя не различава добро и зло, хубаво и лошо, да принадлежат на системата имат право всички, които влизат в нея и съдбата на изключените получава своето място в системата по-късно.

3. Духовна съвест – тази съвест определя принадлежността всичко и всички към единството с Божественото, като най-голямата система.

Съгласно с тази съвест ние всички сме едно и всичко, което става с нас има един източник. В констелациите ние приемаме съществуването на този източник и този вид съвест и да му се доверяваме изцяло. Както Берт Хелингер казва: ”Да се движим с Духа”. Това дава възможност на водещият духовни констелации да позволи на всичко да се прояви. И така семейните констелации проявят на много нива.

Трансформиращата сила на тези констелации е огромна.Тя обхваща всичко – сега, минало, бъдеще.

Моля, споделете и харесайте:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *