Семейни констелации

Най-голямо приложение Семейните констелации имат за справяне с лични проблеми и най-вече проблеми в отношенията в семейството. Всичко започва от там – от нашето семейство. Метода се развива и разширява бързо и в много други области, като образование, организационно развитие, обучение, консултиране, здравни практики, правна система.