Какво е констелация ?

Констелция – (constellation-съзвездие)

Берт Хелингер е създател на Семейните констелации, той започва да ги практикува през 1978 г.

Original Hellinger® Family Constellation – (Оригинал Хелингер®Семейни констелации) се провеждат днес по целия свят от Hellinger® school – (Хелингер®училище). Училището се ръководи от съпругата му Софи Хеллингер. Берт Хелингер е на 94 години и все още има добро здраве.

Какво е това констелация?

Това е метод, който се използва в група хора под ръководството на един човек. Тя е предназначена да разкрие пред хората скрития произход на техните неуспехи, болести, липса на направление в живота, пристрастявания и други подобни.

Констелация е необходима там, където има нужда от действие или нужда от решения.

На кого служат Семейните констелации?

  • Семейство: при всякакви конфликти
  • Партньорска двойка – любов, запазване и подобряване на отношения
  • Деца – при всякакви проблеми: в училище, при заболявания, агресивност, дефицит на вниманието, хиперактивност, пристрастявания и др.
  • Болести -да се разберат предпоставките за здраве и болест
  • Професии / работа – в конфликти или при липса на успех в професията в качеството на служител или при самостоятелна заетост
  • Бизнес и мениджмънт – в комуникацията, в йерархията, при вземането на решения

Оригиналните Семейни констелации на Берт Хелингер се използват днес в:

  • Политика
  • Големи концерни, малки и средни предприятия, индивидуални предприемачи
  • Мениджмънт и управление на предприятия, университети, училища, съдилища, болници и, разбира се, при всякакви индивидуални въпроси

За какво е нужна констелация?

Всеки човек, независимо дали става дума за лична или професионална сфера, ВИНАГИ е в отношения. Семейството е основа и база за всеки човек. Всеки, който иска да намери правилното място или своето призвание, трябва да интегрира в живота си основните житейски принципи, открити от Берт Хелингер и наречени Закони на любовта. Това са универсални закони на живота, които действат независимо от цвета, културата, религията и са основата за успеха в живота на всички нива.

Оригиналните констелации на Hellinger® ви отвеждат на място, където можете да разберете, че никога не е твърде късно да живеете щастливо. За всеки човек има само едно правилно място в семейството. И ако го заемете, тогава ще се отвори нова перспектива, водеща до способността да действаме.

Какво дава констелацията?

Често имаме много убеждения и неизменни истини, които сме възприели от родителите си и които ни държат в плен.

Те са били заложени в миналото в нашето подсъзнание и стоят на пътя ни. Поради това ние не допускаме промени в поведението си.

В оригиналните констелации на Берт Хелингер, нашите убеждения излизат на светло и можем да ги преосмислим и да се освободим от тях.

Въпреки това, решението дали сте готови за промяна или не, се взема само от ВАС.

За какво става дума в оригиналните Семейни констелации на Берт Хелингер?

В констелациите винаги става въпрос за живота или смъртта. За всеки, който е преживял или се е запознал веднъж с този метод, неизбежно има едно вътрешно движение напред, т. е. напред към живот. Всеки се е срещнал в живота със ситуации, когато е предприемал нещо, но то не се получавало.

Преплитанията се освобождават и той започва щастлив живот и може да носи отговорност.

За сметка на старите несъзнавани привързвания живота ви се изпълва с истинската любов, общуване с душевна топлина, осъзнаване, уважение и мечтите стават реалност.

Оригиналните констелации на Берт Хелингер са път, преход от едно ниво на друго, на следващо ниво на съзнание. Там всички въпроси намират свой път и свой отговор. Можем да изходим от това, че всичко което се проявява в констелациите, което е било и ще бъде, винаги служи за благото на клиента.
Според Берт Хелингер всеки има еднакво право да принадлежи към своето семейство. Много проблеми в семейството, а така също и болести имат корени в изключените членове на семейството. Ако става дума за семейната двойка или децата, често се проявява, че техните проблеми са взаимно свързани с нещо нерешено в техните рождени семейства.

Ние сме част от едно съзвездие (семейната душа), част от цялото и имаме точно определено място, което e в съзвучие с цялата картина. Хармонията e възможна само когато всяко нещо e на мястото си. Всички членове, дори и тези които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в системата и оказват влияние на другите членове с техните грешки, поведение, мироглед, успехи и постижения. Страданието e следствие на нарушаване на природните закон.

Ако някога – (дори поколения назад) в нейната динамика са се случили събития, довели я до дисбаланс, това e доста вероятно да се прояви в живота на по-късно дошлите членове на тази система (често като нежелан поведенчески симптом, болестно състояние, емоционална натовареност, проблеми в интимността и личните връзки, загуба на материални блага).

Ако клиента се доверява на водещият констелация (фасилитатора), то именно този резултат ще му покаже друго ново ниво. Резултата от констелацията показва нов път и излиза далеч от пределите на това за какво ние мислим и какво искаме.

Разбира се този, който води констелацията е длъжен да се довери на това, че клиента сам ще се справи с резултата от констелацията.

Семейните констелации трябва да са в отговорни ръце. Водещият констелации е длъжен осъзнато, почтително, уважително, със сърце да се отнася към хората и живота.