Наука Hellinger sciencia®

Тази наука, представена по такъв начин се явява наука за любовта на Духа. Това е универсална наука, наука на Вселената за порядките за човешкото съществуване, започвайки със отношенията в семейството: отношенията между мъжа и жената, родителите и децата, включвайки тяхното възпитание, за порядките на работа, в професията и организацията и за порядките на взаимосвързани между себе си групи, като народи и култури.

Заедно с това тя се явява универсална наука за безпорядъка, който води до конфликти в човешкото съществуване, разделяйки хората, вместо да се обединяват.

Тези порядки и безпорядък се отразява на физическото тяло. Те играят важна роля при болестите, телесното, душевното и духовно здраве.

Тази наука Hellinger sciencia® се намира в непрекъснато движение. Това означава, че се развива непрекъснато, изхождайки от опита, разбирането и осъзнаването от всички, тези, които са се отдали на това движение и неговите последствия. Тя е „жива” наука. Нея не можеш да я научиш в училище и да я усвоиш само с диплома.Това я поставя в рамки. Тя е далеч за пределите на нашият ум.

Достатъчно е да видиш нейното влияние и успех. Във всяко едно отношение тя е открита наука.

Духовно измерение на Hellinger sciencia®

Чрез непосредствено виждане на порядките и безпорядъка в нашите отношения тази наука е достигнала друго духовно измерение.Благодарение на това измерение се появява възможност да се познае универсалното значение и резултатите от неговото въздействие във всички области на живота.

Какво е това „духовно разбиране” и какво значи неговото измерение? Това произтича от наблюдение и резултата от него: всичко, което съществува тук се движи не от само себе си, а то е приведено в движение отвън. При всяко движение има начало, което не възниква само. Всяко движение и преди всичко движението на всичко живо е съзнателно движение. Да разбираме съзидателната сила, която движи всичко. Това движение е предопределено. Какво стои в основата на това движение? За този висш разум, всичко се явява такова, каквото е.

Какво следва от това? За този разум няма нищо, което той би искал да не бъде такова, каквото е и как се движи то. Всяко движение, в крайна сметка е движение на Духа. За него всичко е безкрайно.

Пред лицето на този разум свършва всичко важно до този момент за разбиране и представи. Например, разбирането за свободна воля, лична отговорност и всички оценъчни разсъждения и различия, които отразява нашата култура изчезват. Различия като добро и зло, правилно и неправилно, между избрани и отхвърлени, между долу и горе, между хубаво и грозно и най-накрая между Живота и Смъртта.

Hellinger sciencia® Това е наука за любовта. Това е универсална наука за любовта, включваща в себе си всичко в еднаква степен.