Метод на работа

По време на самото констелиране в групата се създава енергийно поле, което показва скритата семейна динамика за която никой не е предполагал, че съществува. Това помага на човека да види връзките между членовете в семейството си, да осъзнае къде се коренят тежки и проблемни ситуации в живота му, да разбере истината за своите неуспехи в живота. Наблюдавайки констелацията, клиента разбира на ниво душа за какво наистина става въпрос, причините за дадена ситуация в живота му, кои закони на любовта са нарушени, кои членове от семейството са изключени от системата, причините за заболяване, неуспех, проблеми в бизнеса и др.

Водещият констелацията избира заместители на членовете на семейството на клиента и ги поставя в съотношение помежду си пред групата. Понякога заместители избира клиента. Заместителите веднага се чувстват като хората, които заместват, като предварително не знаят нищо за тях. Понякога те говорят с техния глас или имат симптоми като тези хора. Могат да започнат да треперят или не могат нормално да чуват и виждат. Този феномен не може да се обясни от гледна точка на традиционните представи на човека. От многото опити да се обясни това, най-близко е, че заместителите попадат в друго духовно поле. Рупърт Шелдрейк го назовава морфогенетично поле. Това значи, че всички минали събития и свързаните с тях чувства в една група се съхраняват в една обща памет.

След констелации човек получава дълбока свързаност със себе си, със семейството си, движение във вярната посока, лекота, сила, увереност, чувството, че е на мястото си. Постига се вземане на правилни решения, емоционален баланс физическо изцеление и хармонизиране на отношенията в семейството и работата.

Теми, които се засягат при семейните констелации:

  • партньорски отношения;
  • отношения родители-деца;
  • здравословни проблеми;
  • емоционални проблеми-страх, депресии, тревожност и др.;
  • консултации при конфликтни отношения във бизнеса;
  • вземане на важни решения