Метод на работа

По време на самото констелиране в групата се създава енергийно поле, което показва скритата семейна динамика за която никой не е предполагал, че съществува. Това помага на човека да види връзките между членовете в семейството си, да осъзнае къде се коренят тежки и проблемни ситуации в живота му, да разбере истината за своите неуспехи в живота. Наблюдавайки констелацията, клиента разбира на ниво душа за какво наистина става въпрос, причините за дадена ситуация в живота му, кои закони на любовта са нарушени, кои членове от семейството са изключени от системата, причините за заболяване, неуспех, проблеми в бизнеса и др.

Водещият констелацията избира заместители на членовете на семейството на клиента и ги поставя в съотношение помежду си пред групата. Понякога заместители избира клиента. Заместителите веднага се чувстват като хората, които заместват, като предварително не знаят нищо за тях. Понякога те говорят с техния глас или имат симптоми като тези хора. Могат да започнат да треперят или не могат нормално да чуват и виждат. Този феномен не може да се обясни от гледна точка на традиционните представи на човека. От многото опити да се обясни това, най-близко е, че заместителите попадат в друго духовно поле. Рупърт Шелдрейк го назовава морфогенетично поле. Това значи, че всички минали събития и свързаните с тях чувства в една група се съхраняват в една обща памет.

След констелации човек получава дълбока свързаност със себе си, със семейството си, движение във вярната посока, лекота, сила, увереност, чувството, че е на мястото си. Постига се вземане на правилни решения, емоционален баланс физическо изцеление и хармонизиране на отношенията в семейството и работата.

Теми, които се засягат при семейните констелации:

 • партньорски отношения;
 • отношения родители-деца;
 • здравословни проблеми;
 • емоционални проблеми-страх, депресии, тревожност и др.;
 • консултации при конфликтни отношения във бизнеса;
 • вземане на важни решения

КОЙ СЕ ОТНАСЯ КЪМ СЕМЕЙНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА?

 1. Неговите биологични родители, независимо от това дали са живи или починали, известни ли са на човека или не. Сурогатни майки и спермо-донори, приемни родители, мащехи и втори бащи.
 2. Неговите братя и сестри – живи или починали, родени или неродени, известни или неизвестни по линия на бащата и на майката, абортирани деца, мъртвородени деца, починали веднага след раждане, прекратили развитието си в утробата на майката. А също така и замразени ембриони в хода на изкуственото оплождане, оплодени яйцеклетки, които не са се прикрепили към матката, в това число и тези в резултат на приемане на контрацептиви.
 3. Предишни съпрузи или значими мъже и жени в живота ни, еднополово партньорство, платоническа привързаност и духовни братства.
 4. Всички деца на семейството – живи и мъртви, родени и неродени; за мъжете – известни и неизвестни. И същите неща, които се отнасят за братята и сестрите.
 5. Други кръвни роднини – лели, чичовци, баби, дядовци, техните сестри и братя, прабаби и прадядовци, ако те са имали особена и тежка съдба ( убийства)
  Най-общо казано към семейната система принадлежат всички, които са въвлечени в процеса на възникване, съхранение, продължение и завършване на живота.