За контакти

ЦЕНТЪР ЗА СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ –
България

Адрес
гр. Варна
ул. „27-ми юли“ 22 ет. 2
център „ТАРА“

Телефон
0886652515

Електронна поща
theta.planeta@gmail.com

Росица Велкова