Защо и за кого са полезни констелациите

Безспорно семейните констелации са полезни за всички! В живота на всеки съществува и още нещо, което може да се промени към по-добро.

Семейните констелации са мощен инструмент за различни сфери от нашия живот – както за разрешаване на проблеми в семейството, така и за ситуации в работата. Голямо влияние имат и върху здравето, не само физическото, но и емоционалното както Хелингер казва: „Извън нашето тяло важна роля играе и нашата душа и нашето чувство. Защото понякога болката на душата се чувства много по-интензивно от болката в тялото.” Повлияват се някой негативни страни от нашия характер – гняв, агресия, тревожност, ревност, страх и др.

При тази терапия не е необходимо да присъстват други членове от семейството (партньори, родители, деца). Достатъчно е само желаещият да направи констелация, защото там се разрешава негов проблем. Ако някой от това семейство има желание – да, но всичко става със съгласие и уважение на мнението му. Ако близките са починали също няма проблем защото те се заместват от членове на терапевтичната група.

В бизнес констелациите ползата е голяма за да се видят някой причини за фалит, организационни проблеми, сътрудничество и др.
От опита, който са показали семeйните констелации се наблюдава, че положителен резултат има не само този, който участва в терапевтичната група, но и всички членове от семейството му.
За кого носят особено голяма полза семейните констелации:

  • зависими от алкохол и наркотици
  • хора с хомосексуални наклонности(отношението ми към това е толерантно)
  • сериозни заболявания
  • депресии, страхови неврози, анорексия, болимия и др.
  • шизофрения, вродени аномалии и др.

За предпочитане е деца под 18 год. да не се полагат на констелации. В тези случаи е добре да присъстват двамата родители.
Проблемите с по-малки деца също се разрешават от родителите.
Ако ви е трудно да работите в група може като начало само да присъствате и когато усетите, че може да изложите своя проблем,тогава да се включите. Но само присъствието ви е достатъчно,за да навлезете в полето на работа и да усетите кое ви докосва от всичко което се случва. Разбира се могат да се правят и индивидуални констелации.

Колко дълго се правят констелации?
Обикновено констелациите могат да продължат повече от един терапевтичен семинар, но това зависи от участника – как той е представил темата, която ще се разглежда и какво ще се прояви по времена работата още.Това е процес,който е повлиян от движения, които са извън нашите представи. Това е работа на ниво Душа и тя се повлиява по различен начин отколкото нашия ум. В Душата и в подсъзнанието трансформациите са с различно времетраене.

Има три начина, по които семейните констелации работят за вас:

  1. Единият е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Знайте, че никога не сте съвсем отстрани, когато сте в такава група. Случващото се в работата на другите, ви въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се придвижва към място на повече разбиране, приемане и лекота.
  2. Вторият начин да учите е като участвате като представител в констелацията на друг участник. Ролите в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безспорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго в тази работа.
  3. Третият начин да получите от тази група е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент. Във всеки един случай ще научите много от тази ситуация.

За да се създаде психологически защитено пространство за работа, подкрепящо доверието и разкриването на лична информация, всеки участник в групата се ангажира с декларация за конфиденциалност, което означава съгласие да споделя с други хора само лично преживяното в групата, но не и информацията предоставена от други хора.

След констелациите често човек се чувства необичайно-преживява съпротиви, страхове, може да е по-раздразнителен от обичайното,да променя своите настроения, често да изпитва тъга, физическо неразположение и др. Тези състояния са краткотрайни и преминават бързо,но това е добър знак, че процесите на промяна вече текат и констелациите са започнали да оказват своето въздействие, т.е. започнал е процес на изчистване на по-дълбоки нива.

По-важно е да осъзнаем, че сме част от една група, наречена семейство, да започнем да я почитаме, да искаме да живеем в любов и уважение са себе си, с най-близките хора около нас и с всички останали!

Това го решава всеки сам! Винаги имаме избор и той е в нашите ръце!