Бизнес констелации

БИЗНЕС КОНСТЕЛАЦИИ

С развитието на метода станало ясно, че той работи не само за семейни системи, но организации, проекти, предприятия и въобще за всичко, което на този етап назоваваме система. Организационните констелации се различават в подхода си от личните, защото са фокусирани върху системната динамика на групата в фирмата или организацията. Насочени са към намиране на устойчиви решения за бизнеса, екипа и продукта.

В констелациите се проявяват и нечовешки фигури като война, съдба, печалба, пари и др. Така в практиката на семейни констелации е позволено да се получи достъп до всеки „напълнен с енергия „обект. Тези обекти е нужно да са точно названи. Например курса на долара, избор на сделка и др.

Констелацията винаги зависи от работата и на водещият констелацията (фасилитатора), с каква вътрешна позиция работи, до колко е отработил в себе си безпристрастност към самата констелация.
Семейните констелации са един новаторски метод на работа по отношение на успеха ни в бизнеса. Берт Хелингер, благодарение на дългия си опит и дълбоко философските си възгледи е извел една „формула”, която може да бъде изключително полезна за разбирането и промяна на вашето отношение към бизнеса и заедно с това крачка към по-големи резултати от вашата работа. Тази теория може да ви озадачи, но повярвайте ми тя е от решаващо значение.

УСПЕХ

Къде започва успеха? Той започва от нашата майка. Защото както човек се отнася към своята майка, така той се отнася и към своята професия. Ако се отдръпва от нея, то така той се отдръпва от своя живот и от работата си. Така и живота се отдръпва от него.

При много хора приемането на майката се усложнява от различни преживявания в миналото. Така например: при ранна раздяла с нея, ако са били давани за отглеждане от други хора (близки или не на семейството) или майката е боледувала и трябвало да е в покой. Ако ние сме били болни и тя не е можела да ни посещава. Това дълбоко влияе на нашето поведение към нея в бъдеще.

Болката от раздялата с нея и усещането за безпомощност, отчаяние, невъзможност да сме с нея, когато сме се нуждаели от това ни довежда до определено вътрешно решение. Например:”Аз се отказвам от нея”,”Ще остана сам”,”Ще се държа на разстояние от нея”.

Когато на детето му е позволено да се върне при майка си, то често се отвръща, не и позволява да го докосва, затваря се за нейната любов. Първите ранни етапи на движение към майката имат големи последствия за нашия успех в живота.

Това влияе и на отношенията ни с партньора и на отношението ни към нашите деца. Тази травма може да се преодолее, благодарение на семейните констелации, там където е започнала,за да се възстанови това движение към майката. Ранно прекъснатото движение към майка ни в бъдеще се проявява основно препядствие по пътя за достигане на успех в нашата професия.

„Във всеки успех е лицето на вашата майка” – Берт Хелингер

Бизнес констелациите са насочени към работата с фирми, организации и бизнес структури. Създадени са на базата на системно-феноменологичният подход. Показват динамиката и взаимодействието във фирмата и бизнеса като цяло. Взаимодействието с други фирми и организации. Помагат да разберем и променим отношението си към бизнеса и крачка към по-големи резултати. При тях се разглеждат:

– Как ни се отдава успеха? Успех – комуникация без насилие

– Роля на ръководителя във фирмата (Собственика на бизнес)

– Йерархия в бизнеса

– Правилата на успеха и как да го задържим

– Какво са парите и на кого служат?

– Как да бъда по-добър предприемач?

– Баланс между даване и получаване

– Мястото на създателя на фирмата

– Оношения между съдружници

– Работа с клиенти, доставчици, продукт, иновации, печалба

– Екипна работа

– Вземане на сложни решения

– Подобряване екипноста на работа и др.

Добре е във всяка организационна структура да се работи с бизнес констелации, с цел подобряване ефективността на работа, увеличаване на печалбите, лесно структуриране на екипа, спазване на някой йерархични порядки.

В Бразилия семейните констелации се ползват с голям успех в съдебната система, а в Мексико е основан институт за обучение на кадри метода семейни констелации в областта на образованието – учители, педагози и терапевти.

ПАРИ

Парите са нещо духовно. Те са живот. Без пари в нашето общество никой не може да оцелее. Парите ни дават възможност да преживяваме. Как ние заработваме парите си? Като изпълняваме някаква работа.Те са отплата за труда, който дават на нас и на другите средства за преживяване. Тези пари служат на живота. Ако някой усърдно работи за нас ние благодарение на неговата работа получаваме изгода, то ние сме длъжни да му платим. Само ако има съответствено разплащане, ние можем да съхраним това, което той е направил за нас. Какво става, ако някой иска повече, отколкото е струвала неговата работа. Ще съхрани ли той своята работа или ще я изгуби? Какво е, ако иска повече отколкото са стрували неговите усилия? И обратното, ако някой казва: „На мен ми е достатъчна малка отплата, не ми е нужно толкова много”. Какво става с неговата работа? Цени ли я той? Ценят ли я другите? Може ли той да увеличи нейният обем и да привлече достатъчно много клиенти? Или тя ще бъде понижена, защото той я обезценява и иска малка стойност за нея.Това зависи от правилния баланс „давам” и „вземам”.

Съответстващата за труда му отплата, която ние му плащаме, за това което той е направил за нас му помага да служи на нас и в бъдеще. Правилния баланс между „давам” и „вземам” съхранява отношенията. Там, където няма баланс, ние нещо губим.