Добре дошли в този сайт !

Благодаря ви, че проявихте интерес към този сайт!

Искрено се надявам информацията тук да ви е полезна, що се отнася до решението ви да промените вашия живот към по-добро. Постарах се да дам максимално ясно обяснение за значението на семейните констелации и тяхната полза за всеки от вас.

Живеем във времена, в които е от много голямо значение да подобрим вътрешния си баланс, да разберем кое ни пречи и кое ни помага да се чувстваме щастливи и доволни от живота, който ни е отреден на Земята.

Семейните констелации са много ефективен метод за възстановяване равновесието в семейна система, в работата, в бизнеса, в отношенията ни. Това е нов метод в терапията, работещ на много дълбоки нива при разкриване на механизмите, които действат и управляват динамиката на всяка една система. Чрез тях можем да видим реалните причини, който са скрити за нашият ум и действат на всяко едно ниво и на всички в нашето обкръжение. При семейните констелации можете да разгледате всеки един въпрос, на който търсите отговор.

Ако искате промяна, търсете я!

А за да се случи тя, е нужно да се обърнем честно и с любов към себе си. От собствен опит знам, че това е дълъг път, но пък си струва. Кой друг, ако не ние самите можем да сътворим нашето щастие и успех и да намерим ключа към себе си? Ако чувствате, че мога да съм ви полезна, заповядайте! ЩЕ ПОРАБОТИМ ЗАЕДНО!

Предстоящи събития

Семейни констелации – 30 и 31 март

ТЕМА: Моето истинско „Аз“ От това как възприемаме себе си зависи това как ни възприемат другите. Ние сме плод на нашите мисли и чувства. Факторите на израждането ни са много – семейство, среда, възприятия, записи в ДНК на нашите предци, минали животи, убеждения и др. Самопределянето ни е един дълъг процес, но всеки може да …

0 comments

Семейни констелации – 11 и 12 май

0 comments

 

Какво е констелация ?

Констелция – (constellation-съзвездие)

Ние сме част от едно съзвездие (семейната душа), част от цялото и имаме точно определено място, което e в съзвучие с цялата картина. Хармонията e възможна само когато всяко нещо e на мястото си. Страданието e следствие на нарушаване на природните закони.

Изключително близък до духовните практики психотерапевтичният метод Семейни констелации дава удивителни резултати.

Семейните констелации са сравнително нов метод, но много ефективен при разкриване на механизмите, които действат и управляват динамиката на семейната система. Тук се разкриват връзки и закономерности, които на пръв поглед са невидими за човека.

Автора на метода – Берт Хелингер не се е стремил да бъде учител, ако под тази дума се разбира теоретик, методолог и преподавател. По-скоро той е духовен учител и е предлагал метода на своите съратници (Берт Хелингер никога не употребява думата ученици). Той казва: „Заедно да се отправим в приключение с Духа.”

Според него всеки има еднакво право да принадлежи към своето семейство. Много проблеми в семейството, а така също и болести имат корени в изключените членове на семейството. Ако става дума за семейната двойка или децата, често се проявява, че техните проблеми са взаимно свързани с нещо нерешено в техните рождени семейства. Фокуса не остава ограничен в тези две семейства. Този метод е помогнал на хиляди хора и е признат като значително обогатяващ психотерапията.

Развитието на семейните констелации е ставало едновременно с новото разбиране за нашата душа и нашият дух, но преди всичко с развитието и разбирането за границите на нашата съвест. Как съвестта управлява границите на нашата любов и нашите отношения.

Най-тайнственото явление в семейните констелации се състои в това,че заместителите на клиента започват да чувстват това, в което са въвлечени техните прототипи (реалните членове на семейството на клиента).

Осъзнатото обръщение към външен източник (поле) за информация и използването на тази информация при работа с клиентската история, отличава семейните констелации от другите методи за работа. Тук в тази работа се наблюдава един феномен – морфогенетично поле, или както Хелингер го нарича “духовно поле”, което прави видими скритите динамични тенденции в отношенията в семейството, в етническата група, в организацията в която работим.

Семейните констелации разглеждат индивида не като отделна единица, а като част от по-голямото цяло – фамилната система. Това e неоспорим факт, че всеки от нас принадлежи на определено семейство и има точно определено място и роля в него. Ние носим енергията и съдбата на поколенията преди нас. Всички членове, дори и тези които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в системата и оказват влияние на другите членове с техните грешки, поведение, мироглед, успехи и постижения.

Семейните констелации ни дават да разберем колко силно сме свързани с членовете на нашата семейна система, със съдбата на хората, които и принадлежат.

Oсновнoтo разбиранe, залегнало в същността на метода e, че семейството e единна енергийна система и ако някога – (дори поколения назад) в нейната динамика са се случили събития, довели я до дисбаланс, това e доста вероятно да се прояви в живота на по-късно дошлите членове на тази система (често като нежелан поведенчески симптом, болестно състояние, емоционална натовареност, проблеми в интимността и личните връзки, загуба на материални блага).

Семейните констелации по Берт Хелингер, това е път, преход от едно ниво на друго, на следващо ниво на съзнание.Там всички въпроси намират свой път и свой отговор. Можем да изходим от това, че всичко което се проявява в констелациите, което е било и ще бъде, винаги служи за благото на клиента. Даже, ако клиента очаква в този момент друга картина от констелацията.

Ако клиента се доверява на водещият констелация (фасилитатора), то именно този резултат ще му покаже друго ново ниво. Резултата от констелацията показва нов път и излиза далеч от пределите на това за какво ние мислим и какво искаме.

Разбира се този, който води констелацията е длъжен да се довери на това, че клиента сам ще се справи с резултата от констелацията.

В на началото Берт Хелингер е смятал, че Семейните констелации е трябвало да бъдат практикувани от лекари и терапевти, но с времето е преразгледал своето мнение и е разбрал, че е необходим принцип и подход – това е вътрешна позиция на висшата степен на смирение, която е открита и готова за всичко, което се проявява. Водещият не е любопитен и не се старае „правейки” да достигне някаква цел. Абсолютно доверие и преданост без лично желание да узнае къде води следващата стъпка. Само в такъв случай на клиента и на водещият констелация е позволено да бъде тук, удивлявайки се на движението, притаил дъх, в пълно внимание.

Семейните констелации трябва да са в отговорни ръце. Водещият констелации е длъжен осъзнато, почтително, уважително, със сърце да се отнася към хората и живота. В това се състои и задачата на обучението. Теорията е написана в многобройните книги на Берт Хелингер.

Практиката разкрива случай, след случай. Както няма двама еднакви хора, така няма и две еднакви констелации. Няма значение дали се правят констелации на хора, предприятия, професия, болест или на какъвто и да е въпрос. Ние имаме работа с преход в едно или няколко движещи се и носещи сила „знаещи” полета.

Тях може да обозначим като няколко преплитащи се нива на всеобхватното „битие”.

КОЙ СЕ ОТНАСЯ КЪМ СЕМЕЙНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА?

1. Неговите биологични родители, независимо от това дали са живи или починали, известни ли са на човека или не. Сурогатни майки и спермо-донори, приемни родители, мащехи и втори бащи.

2. Неговите братя и сестри – живи или починали, родени или неродени, известни или неизвестни по линия на бащата и на майката, абортирани деца, мъртвородени деца, починали веднага след раждане, прекратили развитието си в утробата на майката. А също така и замразени ембриони в хода на изкуственото оплождане, оплодени яйцеклетки, които не са се прикрепили към матката, в това число и тези в резултат на приемане на контрацептиви.

3. Предишни съпрузи или значими мъже и жени в живота ни, еднополово партньорство, платоническа привързаност и духовни братства.

4. Всички деца на семейството – живи и мъртви, родени и неродени; за мъжете – известни и неизвестни. И същите неща, които се отнасят за братята и сестрите.

5. Други кръвни роднини – лели, чичовци, баби, дядовци, техните сестри и братя, прабаби и прадядовци, ако те са имали особена и тежка съдба.

Възниква въпрос какво значи тежка съдба? – Лекари, спасители, военни и тези, които са се провинили по заповед и убийци по време на война или убийство по невнимание.

Ако погледнем от по-високо ниво към семейната група принадлежат всички, които са въвлечени в процеса на възникване, съхранение, продължение и завършване на живота. Дали има отношение дадено лице към конкретна история може да бъде видяно в констелация.

Статии

Психологът Росица Велкова: Чрез агресията децата изразяват липсата на любов

Mагистър по психология със следдипломно обучение по позитивна терапия и квалификация по хипноза Росица Велкова е магистър по психология със следдипломно обучение по позитивна терапия и квалификация по хипноза. Завършила е няколко майсторски класа и VIP обучение по системата на акад. М. С. Норбеков. Дипломирана след 6 годишно обучение по учебната програма на Hellinger® lebenSchule. …

СЪВЕСТ

Едно от основополагащите открития на Берт Хелингер е по отношение на съвестта – чистата съвест и нейната скрита тъмна страна. Този съвест, която ние разпознаваме в нашите като чувства вина и ненавист, се отнася по-скоро за душата, отколкото за Духа. Заедно с Духа ние встъпваме в едно съзидателно движение, което в равна степен е обърнато …

МЕДИТАЦИЯ

Поздрави и Благодарност към утрото на живота (Берт Хелингер) Мила мамо, вземам от тебе всичко, цялото с всички подробности. И на цялата цена, която ти е струвало и която ми струва. И от това ще сътворя нещо, което да те радва (и за спомен)

За контакти

ЦЕНТЪР ЗА СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ –
България

Адрес
гр. Варна
ул. „27-ми юли“ 22 ет. 2
център „ТАРА“

Телефон
0886652515

Електронна поща
theta.planeta@gmail.com

Росица Велкова